Ny Fitondrana dia ny fanapahana ambony ao amin'ny tany iray ; ny fitondrana no mifehy, mitarika.