Hanokatra ny renilisitra

Fiombonan'ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara

Ny Fiombonan'ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara (FFKM) dia fikambanana ekiomenika iraisan'ny fiangonana kristiana vitsivitsy eto Madagasikara, dia ny Eglizy Katolika Apostolika Romana (EKAR) sy ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) sy ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM) ary ny Eklesia Episkopaly Malagasy (EEM). Niorina tamin'ny taona 1980 io fiombonana io. Ao Antananarivo ny foiben-toerany ary miisa 10.000.000 any ho any ny fitambaran'ny mpivavaka ao amin'ireo fiangonana ireo[1]. Ny fiangonana kristiana mino ny Tompo Jesosy ho Andriamanitra sy hany mpamonjy araka ny Soratra Masina (ny Baiboly) dia afaka mirotsaka amin'io fiombonana io[2] [3]. Azo itarafana ny ezaka momba ny ekiomenisma sy ny olana momba izany ny fiainan'ny FFKM.

Amin'ny teny anglisy dia Council of Christian Churches in Madagascar fa amin'ny teny frantsay kosa dia Conseil chrétien des Eglises à Madagascar no iantsoana azy.

Ireo zavatra efa ataoHanova

Fiaraha-mivavakaHanova

Miara-mivavaka amin'ny fotoana sasantsasany ny fiangonana ao amin'ny FFKM. Endrika isehoan'ny fiombonana koa ny tsy famerenana manao batisa na batemy ny mpino mifindra finoana avy amin'ny fiangonana iray mankamin'ny fiangonana iray hafa samy ao amin'ny FFKM. Iraisana ny fiekem-pinoana ekiomenika (Fanekem-pinoana apostolika, Fanekem-pinoana nikeana, Fanakem-pinoan'i Atanazy. ), ny vavaka nampianarin'ny Tompo, ny hira sasany izay efa nahavitany boky (Miara-mizotra).

Fanana Baiboly iombonanaHanova

Efa nisy koa fandikan-teny ny Baiboly niraisan'ireo fiangonana mpikambana ireo, dia ny Baiboly Dikan-teny Iombonana Eto Madagasikara (DIEM) izay ezahana vakina amin'ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana.

Fiaraha-mamaha olona ara-tsosialy sy ara-politikaHanova

Tsy mijanona amin'ny lafiny ara-pivavahana ihany ny ekiomenisma malagasy fa miitatra amin'ny fiaraha-mikaon-doha amin'ny famahana ny olana sosialy sy ny disadisa politika misy eto Madagasikara.

Fananana ivontoerana momba ny ekiomenismaHanova

Manana toeram-piofanana momba ny ekiomenisma ny FFKM, dia ny Ivontoeram-Pampianarana Ambony momba ny Ekiomenisma (IPAE). Tamin'ny 01 Jolay 2019 no nivoaka ny andia-mpianatra voalohany nahazo ny maripahaizana licence miisa 23 izay nisalotra ny anarana hoe "Miombona", ka tao amin'ny Sekoly seminera katolika ao Faliarivo Ambanidia ao Antananarivo no namoahana azy ireo.

Ny zavatra mbola tsy mamparisikaHanova

Ny olan'ny ekiomenisma eran-tany dia miseho ihany koa eto Madagasikara eo anivon'ny FFKM noho ny fiangonana miombona ao samy vokatry ny fielezan'ny fiangonana samihafa avy any ivelany sy samy nitondra ny fampianarany.

Tsy afaka mampiravina ny fahasamihafana teolojikaHanova

Tsy mbola voakasiky ny ekiomenisma amin'ny fomba lalina koa ny lafiny ara-teolojia, indrindra ny mahakasina ny tenim-pinoana sy ny foto-pampianarana, sns izay ahitana fahasamihafam-pinoana sarotra aravina. Ny FLM sy ny FJKM, izay samy protestanta, no afaka mampifanakaiky ny teolojiany noho ny fampianaram-pinoany tsy mifanalavitra firy vokatry ny maha samy fiangonana nateraky ny reformasiona.

Tsy miara-mandray eokaristiaHanova

Tsy mboka miara-mandray eokaristia na fanasan'ny Tompo, izay marika hita maso ankoatry ny batisa na batemy sady sakramenta roa tokony hiraisan'ny fiangonana mpiombona, ny Kristiana ao amin'ny FFKM. Tsy mbola mifampiditra alitara ny mpitondra fiangonana na dia efa afaka mifampiditra trano fiangonana sy mifampindrana polipitra aza.

Tsy marisika hamaky ny Baiboly DIEMHanova

Na dia efa misy aza ilay Baiboly DIEM dia maro ny mpitondra fivavahana mampiasa ny Baibolin'ny fiangonany amin'ny fotoana anaovana fivavahana iraisam-pinoana.

Jereo koa:Hanova

Loharano:Hanova

  1. Group, Taylor & Francis (2004). The Europa World Year: Kazakhstan - Zimbabwe. Taylor & Francis. ISBN 9781857432558.
  2. Council of Christian Churches in Madagascar. archived.oikoumene.org. Notsidihina tamin'ny 2017-06-07.
  3. CCCM — World Council of Churches. www.oikoumene.org. Notsidihina tamin'ny 07-06- 2017.