Evanjelin'i Nikodemo

(tonga teto avy amin'ny Filazantsaran'i Nikodemosy)

Ny Evanjelin'i Nikodemo, na Filazantsaran'i Nikodemosy, sy ny Asan'i Pilato dia anaran'ny evanjely apokrifa nosoratana amin'ny teny grika tamin'ny taonjato faha-4. Ao amin'ny endriny voalohany dia mitantara ny fitsarana sy ny fahafatesan'i Jesosy izy, avy eo ny fitsanganany tamin' ny maty (amin'ny alalalan'ny fitantaran'i Josefa avy any Arimatea sy ny Galileana telolahy). Ampahatsiahiviny ny evanjely kanonika sady manamafy ny fahatanterahan'ny faminanian'ny Testamenta Taloha izy.

Ao amin'ny fandikana an'io evanjely io amin'ny teny latina dia notovanana ny fitantarana ny fidinan'i Jesosy tany amin'ny fiainantsihita. Nisy akony teo amin'ny kolontsaina tandrefana ny Evanjelin'i Nikodemosy; matetika dia anaovana fampahatsiahivana ny andalana ao aminy tamin'ny Andro Antenantenany, na tao amin'ny raki-pahalalana tamin'izany fotoana izany na tao amin'ny boky fitantarana na tao amin'ireo boky fampianarana mitoriteny. Isan'ny nipoiran'ny fitantarana ny Graal izy.

Jereo koa:Hanova