Fifanaraham-peo

Misy dikany maro ka izay fehezanteny mety no jereo.

Ny fifanaraham-peo dia ny fanovana matetika ny antso mba hahafany hitondra hafatra maro amin'ny alalan'ny onja.