Fianakaviana (fomba malagasy)

  

Ny Fianakaviana amin'ny fomba malagasy dia ny fitambaran'ny ray sy ny reny ary ny zanaka.

Ny anambadian-kiterahana, hoy ny Ntaolo, ka ny zanaka no mamy indrindra amin'ny Malagasy ary antsoina hoe « sombin'ny aina ». Ny zokiny indrindra amin'ny zanaka dia atao hoe « matoa », ary ny zandriny indrindra dia atao hoe, « fara »; ary ny eo antenatenany, na firy na firy isany, atao hoe « aivo »; koa ny zanaka lahy teraka voalohany indrindra dia atao hoe « lahimatoa » ; ny farany indrindra atao hoe « faralahy » na « faravavy » rehefa vehivavy, ary ny eo anelanelan'ireo dia atao hoe « lahiaivo » avokoa na firy na firy, ka ny fiantsoana na fonononana azy dia atao hoe "Andrianaivo".

Ny tokantrano hanova

Rehefa lehibe ny zanaka lahy dia lasa mivoaka hanambady, ny zanaka vavy kosa avoaka hanambady, ka manorin-tokantrano hafa. Mitombo isa amin'izay ny fianakaviana : ny ray aman-drenin'ny zanaka manambady dia miantso ny vadin-janany hoe « vinanto » ary ireo kosa manao azy ireo hoe "rafozana", ny iray tamp-po amin'ny vady dia « zaodahy » ary antsoina hoe « ranaotra ».