Ny fampijalian-tena dia fanao amin'ny famolahan-tena hentitra ara-pivavahana izay ampijaliana ny tena, ka ara-batana izany matetika nefa misy koa ny ara-tsaina, mba handrosoana amin'ny sehatra ara-panahy. Ny hoe fampijalian-tena ara-batana dia fiteny mahazatra ao amin'ny Fiangonana katolika izay anomezana lanjany lehibe izany fanao izany, nefa ao amin'ny ankamaroan'ny fivavahana dia ahitana koa ny fampijalian-tena sy famolahan-tena

Fampijalian-tena amin' ny alalan' ny fikapohan-tena