Fahaleovantena

Ny fahaleovantena dia ny fahafahana mizaka tena irery ka tsy fehezin'ny hafa na miankin-doha intsony.