Epistily apôkrifa

(tonga teto avy amin'ny Epistily apokrifa)

Epistily apôkrifa no ilazana ireo boky mitondra ny anarana hoe "epistily" nefa tsy voaray ho ao amin' ny kanôn' ny Baiboly.

Lisitr' ireo epistily apôkrifa hanova

Ity lisitry ny epistily (na taratasy alefa) aseho eto ity dia tsy feno.

  • Epistilin' ny Apôstôly
  • Epistilin' i Paoly ho an' ny Laodikiana
  • Epistily ho an' i Lentolosy
  • Epistilin' i Petera ho an' i Filipo
  • Epistilin' ny Barnabà
  • Epistily apôkrifan' i Jakôba
  • Epistily fahatelo ho an' ny Kôrintiana
  • Epistilin' ny Pseodô-Titosy
  • Kerigman' i Petera
  • Kerigman' i Paoly

Jereo koa hanova