Ny eonoka na ionoka dia lehilahy novosirina. Amin' ny ankapobeny ny famosirana dia voafetra amin' ny fanesorana ny vihy (na bonga) amin' ny taovam-pananahan' ny lehilahy, nefa mety mihatra amin' ny filahiana ihany koa izany indraindray. Ny teny hoe eonoka na ionoka dia avy amin' ny teny grika hoe εὐνή / eunê ("fandriana") sy ἔχω / ekhô ("miambina", "miandry"), izany hoe "mpiandry fandriana" (izay atao amin' ny teny latina hoe cubicularius - ka izany dia manaporofo ny maha mpiambina ny tranom-behivavy (ny vady maron' ny mpanjaka) ny eonoka.