Ny dokotra fiompy dia karazan-dokotra ompiana avy amin'ny taranaka ganagana dia avy any Amerika. Mena ny hodi-dohany avy any amin'ny foto-bavany hatrany amin'ny vozony, indrindra ny an'ny lahy. Misy kambiny sahala amin'ny an'ny vorontsiloza ny eo ambonin'ny orony, fa ny azy tsy mety mihalava. Rehefa masiaka izy na misy zavatra atahorany dia mitsanga ny volondohany. Tsy mamoaka feo firy ny lahy. Mety miseho amin'ny endrika maro ny volon'ity karazan-dokotra ity, ka misy ny fotsy, misy ny mainty, misy ny mena, misy ny mainty sy fotsy ary misy ny manga.

Dokotra fiompy
Dokotra fiompy
Dokotra mena

Jereo koa hanova