Ny divay dia zavapisotro misy alkaola azo avy amin'ny fanotreahana ny voam-boaloboka. Maro karazana ny divay, ka antony maro no miteraka izany, dia ny toerana nanirian'ny voaloboka sy ny karazam-boaloboka ary ny fomba fanotrehana azy. Mety hiloko mena na mavokely na tsy miloko sahala amin'ny rano madio ny voaloboka. Mety ho mamimamy na tsy ahatsapana tsiro mamy mihitsy ny divay. Ny divay sasany mety handroatra be fa ny sasany mety tsy handroatra mihitsy. Araka ny famaritana eoropeana dia tsy latsaka ny 8,5% ny alkaola ao amin'ny divay.

Divay mena sy divay fotsy

Jereo koa: hanova