Ny bibilava dia biby manana taolana, matetika mivelona an-tanety, manatody, nefa tsy manana na tongotra na elatra. Ny karazana bibilava maro dia manana karandoha misy taolan-doha maro kokoa noho ny razamben'izy ireo, ka mahatonga azy ireo mitelina remby lehibe lavitra noho ny lohany noho ny fananany valanoranony afaka mivelatra be.