I Bena Hadada dia mpanjakan'i Arama Damaskosy na Arama Damasy izay zanaka mpandimby an'i Hazaela. Hita ao amin'ny Boky faharoan'ny Mpanjaka ny fifandimiasan'izy ireo. Nanjaka teo anelanelan'ny taona 796 sy 792 tal. J.K. izy.(2Mpanj. 13:24)

Araka ny Baiboly dia resin'i Joasy mpanjakan'i Israely in-teno i Bena Hadada.