Ben'ny tanàna

Ny Ben'ny tanàna dia izay lehibe voatendry na voafidy hiadidy ny mponina ao anatin'ny boriborin-tany na ny kaominina misy azy.