Asam-pisoronan'ny mpino rehetra

Ny asam-pisoronan'ny mpino rehetra dia ainga fototra ara-pivavahana ao amin'ny kristianisma izay manambara ny fitovian'ny olona rehetra vita batemy na batisa amin'ny asa famitana iraka hitory ny Evanjely na Filazantsara. Ao amin'ny Epistily voalohany nosoratan'i Petera no ahitana izany (1Pet. 2.5). Isan'ireo ainga fototry ny fampianaran'ny Protestanta izany. Ny Fiangonana katolika kosa dia miresaka ny amin'ny "asam-pisoronana iraisana". Nanadratra avo an'izany maha mpisorona ny mpino rehetra izany i Lotera, tsy amin'ny sehatry ny teolojia ihany fa amin'ny fandaminam-pitondram-piangonana koa.

Jereo koaModifier