Ny antipapa dia olona nisahana ny andraikitry ny papa sady nitondra ny anaram-boninahitra heo "papa" nefa ny nahatongavany teo amin'io toerana io dia tsy heverin'ny Fiangonana katôlika ho ara-dalàna. Indraindray dia sarotra ny manavaka ny antipapa sy ny tena papa, sahala amin'izay nitranga teo amin'i Leo VIII sy i Benedikto V izay samy nitonon-tena hoe "papa". I Hipolito avy any Roma, izay nifanohitra amin'i Kaliksto I, no heverina fa antipapa voalohany teo amin'ny tantara.