Ny ady an-trano dia adin' ny vondrona roa na maro ao amin' ny firenena iray. Afaka mitranga noho ny antony maro ny ady an-trano, ary misy antony roa fahita matetika.

Ny voalohany dia ny vondrona samihafa tsy mitovy hevitra mikasika ny hoe iza no tokony ho tompon' andraikitra, na mikasika ny fomba tokony hitondrana ny firenena. Raha tsy mitovy hevitra mikasika ny vokatry ny fifidianana ny antoko pôlitika roa, dia mety hitondra any amin' ny ady raha toa ka tsy afaka na tsy tonga amin' ny fifanarahana ny antoko roa tonta.

Ny faharoa dia satria vondron' olona tsy tia ho anisan' ny firenena iray intsony. Izany zavatra izany dia mitondra anarana hoe ady fisintahana. Maro ny olona miaina ao amin' ny toerana iray mety tapa-kevitra amin' ny fahazoana fahaleovan-tena. Vitsy ny mpitondra firenena handà hanome ny tany feheziny, ary mety ho ady ny vokatr' izany.

Indraindray ny olona te-hiala dia tsy voatery te-hanangana firenena vaovao, fa mba te hizaka tena bebe kokoa noho ny raharahany. Mitranga izany indraindray rehefa foko samy hafa no ao amin' ny firenena iray ihany.

Ny ady an-trano dia mety handrava sy hanimba tahaka ny ady eo amin' ny firenena roa samy hafa. Mety hitondra takaitra mandritra ny taona maro ny ady an-trano. Izany dia noho ny ady mihasaro-bahàna. Ny ady an-trano dia mety hanomboka amin' ny lafiny roa, fa mety mirava ho tarika roa na maro ny tarika iray, ary mety hiady ireo tarika nisintaka ireo.

Mety ho lasa mpiady ny vondron' olona izay tsy tafiditra tao am-piandohana rehefa manomboka mahazo fitaovam-piadiana mba hiarovan-tena amin' ny andaniny sy ny ankilany. Efa nitranga ny ady an-trano niadian' olona avy amin' ny vondrona maro.