13 mey : tolon'ny mpianatra ka nahatonga ny fametraham-pialan'ny Filoha Philibert Tsiranana.