• 7 Janoary : Fifidianana voalohany any Etazonia, lasa filoha i George Washington iray volana teo arina.
  • 4 Martsa : Nanomboka niasa ny lalam-panorenena Amerikana 13 taona teo arina ny fahaleovantena.